foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Tel. 41 378 36 09
email: pssbusko@wp.pl
SPOŁEM Busko-Zdrój

  

 

RADA NADZORCZA

"SPOŁEM" POWSZECHNEJ SPÓŁDZIELNI SPOŻYWCÓW

W BUSKU - ZDROJU

 

 

 

SKŁAD RADY NADZORCZEJ

 

 

  - Przewodniczący

 - Z-ca Przewodniczącego

  - Sekretarz

 - Członek

 - Członek

 - Członek

 - Członek

 

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ RADY NADZORCZEJ

 

- Przewodniczący

 - Z-ca Przewodniczącego 

- Sekretarz


Copyright © 2024 PSS SPOŁEM Rights Reserved.