RADA NADZORCZA

"SPOŁEM" POWSZECHNEJ SPÓŁDZIELNI SPOŻYWCÓW

W BUSKU - ZDROJU

 

 

 

SKŁAD RADY NADZORCZEJ

 

 

  - Przewodniczący

 - Z-ca Przewodniczącego

  - Sekretarz

 - Członek

 - Członek

 - Członek

 - Członek

 

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ RADY NADZORCZEJ

 

- Przewodniczący

 - Z-ca Przewodniczącego 

- Sekretarz