§ 11 statutu

 

Członkiem Spółdzielni, może być każda osoba fizyczna, która nie prowadzi na własny rachunek działalności handlowej, produkcyjnej lub usługowej konkurencyjnej wobec Spółdzielni. Członków przyjmuje Zarzad Spółdzielni na podstawie złożonej deklaracji. Członek Spółdzielni obowiązany jest do wniesienia wpisowego oraz podstawowego udziału członkowskiego. Wpisowe wynosi 30 zł, wymagany udział członkowski pełny podstawy 300 zł dla wszystkich członków.

W Spółdzielni zarejestrowanych jest ogółem 185 członków.