medal za usłui spółdzielczości

30 sierpnia 2015 roku Minister Gospodarki nadał „SPOŁEM” Powszechnej Spółdzielni Spożywców ODZNAKĘ HONOROWĄ ZA ZASŁUGI DLA ROZWOJU GOSPODARKI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Odznaka ta jest zaszczytnym, wyróżnieniem nadawanym osobom fizycznym i przedsiębiorstwom aktywnym na polu gospodarki, wnoszącym istotny wkład w jej rozwój i jest uhonorowaniem 70-lecia jej istnienia.

 Odebrali ją w dniu 30 września 2015 roku w Kielcach, na uroczystości zorganizowanej na tę okoliczność przez Krajową Radę Spółdzielczą, jako Naczelny Organ Samorządu Spółdzielczego w Warszawie

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jacek NOWCZKIEWICZ oraz

Zarząd Spółdzielni Społem PSS w Busku-Zdroju w osobach:

Prezes Zarządu - Józef ŻUREK

Zastępca Prezesa - Grażyna NIZIOŁEK

Członek Zarządu - Małgorzata KUCHARSKA

Odznakę wręczył Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Marek Gos oraz Prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej w Warszawie Alfred Domagalski.

Po części oficjalnej zaproszeni Prezesi z innych Spółdzielni złożyli serdeczne gratulacje na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Zarządu dla wszystkich członków Spółdzielni oraz pracowników, życząc dalszych sukcesów i prężnego rozwoju Spółdzielni na kolejne lata.

 

 

 

medal za usłui spółdzielczości

Dyplom

20150930 112949 6